Výkony

Ve velké většině přicházejí pacienti do Urocentra s nějakými urologickými problémy, ale v poslední době přibývá návštěv s důvodem preventivním. Zejména muži po padesátce přicházejí se žádostí o posouzení zdravotního stavu, i když nepociťují žádné významnější urologické obtíže.

U všech těchto návštěv provádíme nejprve diagnostická vyšetření s cílem odhalit možné onemocnění a jeho závažnost.

Vyšetření začíná podrobným rozhovorem s lékařem, dále lékař vyšetří pacienta na lůžku (fyzikální vyšetření), provede ultrazvukové vyšetření orgánů močového traktu, někdy dle potřeby i pohlavních orgánů u mužů.

K doplnění informací je pak pacient pozván na laboratorní odběry krve a moče, event. dalších biologických materiálů a dostane termín druhé návštěvy, při které obvykle stanovíme diagnózu nebo rozhodneme o provedení speciálních vyšetření. Je-li stanovena diagnóza ihned navrhneme, a dle potřeby zahájíme, léčbu. Která speciální vyšetření jsou nejčastější:

Uroflowmetrie
Pacient se musí k vyšetření dostavit s naplněným močovým měchýřem a na upravemém WC se vymočí. Celý akt močení je počítačově vyhodnocen. Jde o nenáročné vyšetření.

Kalibrace močové trubice
Výkon trvá několik vteřin, při normálním průměru močové roury je nebolestivý.

Dilatace močové roury
Výkon trvá opět krátce, při překonání odporu zúženého místa může být provázen palčivostí i následnou drobnou přítomností krve v moči.

Cévkování
Buď jako výkon sloužící k jednorázovému vypuštění moče nebo je cévka ponechána delší dobu (i týdny). Výkon je obvykle nebolestivý a vede ke značné úlevě u nemocných, kteří mají náhlou zástavu močení.

Transrektální sonografie
Je ultrazvukovým vyšetřením se speciální sondou zavedenou do konečníku. Není bolestivé bývá vnímáno jako nepříjemné, trvá opět pár minut. Po něm nebývají žádné problémy.

Cystoskopie
Vyšetření, které provází pověsti velmi bolestivého výkonu. To však v Urocentru určitě neplatí. U žen používáme pevný přístroj, u mužů tenký ohebný cystoskop. V obou případech je vyšetření prakticky nebolestivé a trvá několik málo minut. Po něm mívá pacient nevelké dráždění na močení, které do 24 hodin ustoupí.

Urodynamické vyšetření
Jde o složité technické vyšetření funkce močového měchýře a močové trubice, avšak pro pacienta není výkon bolestivý. Vyšetření trvá do 20 minut, pacient leží na vyšetřovacím stole. Po výkonu nejsou problémy.

Biopsie prostaty
V Urocentru je prováděno s kontrolou ultrazvukem automatickým zařízením, které odebírá tkáň prostaty přes konečník. Odebíráme do 6 vzorků, výkon je nebolestivý, může však po něm následovat přítomnost krve ve stolici, moči nebo spermatu a též přechodně teplotní špičky až 39 stupňů. Proto je pacient zajištěn antibiotikem.

Dopplerovská sonografie
Jde o velmi speciální ultrazvukové vyšetření, jehož pomocí odhalíme poruchy krevního zásobení ve vyšetřovaném orgánu. Vyšetření je nebolestivé a pacient je neodliší od běžného ultrazvukového vyšetření

Výtěry z močové trubice a pochvy
Provádějí se zvláštní kličkou nebo štětičkou k získání materiálu na mikrobiologivké vyšetření, nejčastěji k průkazu infekce. Odběry trvají pár vteřin, ale u mužů mohou způsobit následnou nedlouhou palčivost močové trubice.

Provádíme i další, málo četná vyšetření, jako odběry vzorků sliznice z močového měchýře, vyjmutí cizích těles z močové trubice či měchýře, odstranění dlah z močovodů, cílené odběry vzorků moče z močovodů, stavění krvácení drobných cév v močovém měchýři, výměny cévek zavedených přes tělní stěnu do ledviny (nefrostomií) a další.

Podrobnější informace najdete v sekci poskytovaná péče.