Návštěvy a objednání

Návštěvy jsou jen na objednání, dohodnuté termíny na dny jsou dodržovány, avšak vzhledem k velkému počtu ošetřovaných nemocných je třeba brát dohodnuté časy jako orientační. Klienti tak mají zajištěnu péči v daném termínu a návštěvy mohou zařadit do svého denního programu, i když s jistou časovou rezervou. Akutní případy jsou ošetřeny neodkladně, pokud to je z kapacitních důvodů možné. Příjem pacientů a evidence jsou prováděny v recepci Urocentra. Výkony stanovené sazebníkem smluvních pojišťoven pacient nehradí, nadstandardní péče – viz tuto sekci.

Telefonické objednávky v recepci v pracovní dobu
na telefonu 224 913 128 Přeobjednání prosíme včas telefonicky na recepci. z technických důvodů e-mailem není možné. Omluvte pro velký počet klientů někdy potíže s dovoláním> Ordinační hodiny pro nemocné jsou v UROCENTRU
pondělí až čtvrtek od 7.00 do 19.30,
v pátek do 15.30.

Laboratorní odběry jsou
pondělí až čtvrtek od 7.00 do 8.30.

Dotazy k upřesnění údajů zde uvedených je možno posílat na e-mail: hanus@urocentrum.cz. Tato adresa neslouží k rozborům zdravotních případů, ani k objednávání.

Podrobnější informace najdete v sekci poskytovaná péče