Nadstandardní péče

Vedle diagnostické a léčebné péče UROCENTRUM provádí:

Tyto služby nejsou hrazené z pojištění a klient má možnost si dle výběru zvolit péči

Péče s konzultačním servisem

Úhrada péče je na pojišťovnu, klient obdrží ale přímou telefonní linku a mobilní telefon doc.M.Hanuš. V pracovní době může přímou linkou konzultovat své akutní problémy, v mimopracovní době má možnost použít mobil (v kterékoliv době).

Individuální péče

Jaké přednosti individuální péče přináší:

Nabídka této formy lékařských služeb byla vyvolána opakovanými dotazy klientů na vysoce nadstandardní servis. Pro svoji náročnost může být v tomto režimu veden jen velmi omezený klientů.Tuto možnost osobní péče poskytuje pouze doc.MUDr.M.Hanuš, CSc. Je určena pro omezený počet zájemců, kteří si přejí osobní sledování, mít trvalý kontakt na docenta Hanuše a individuální režim lékařské péče.

Režim laboratorních a diagnostických vyšetření i lékařských kontrol je přizpůsoben požadavkům a časových možnostem klienta – po přichodu do Urocentra je klient ve svém čase neodkladně ošetřen nebo provedeny příslušné testy – potřebná doplňková vyšetření na jiných pracovištích nebo léčba jsou klientovi sjednány pracovníky Urocentra s přihlédnutím k jeho pracovnímu harmonogramu – pokud to je technicky možné, řeší se nezbytná komunikace e-mailem – klient obdrží osobní číslo mobilního telefonu doc.M.Hanuš s právem konzultačního volání kdykoliv i mimo ordinační hodiny. – zvláštní telefonní číslo přímé linky pro objednávání a termínové změny – V případě urologických operací, provede výkon doc.M.Hanuš s následným zajištěním osobní péče

Za jakých podmínek lze obdržet individuální péči

Tato péče není zcela kryta zdravotním pojištěním. Pacient vyplní jednoduchý smluvní formulář a obdrží kartu pro klienta v osobní péči. V tomto režimu může pacient být léčen přípravky, které nejsou běžným lékem první volby, ale z odborného hlediska jsou pro něho indikovány. Podobně to platí i pro některá vyšetření. Náklady s tím spojené však hradí pacient v plném rozsahu.

V individuálním režimu lze provádět i konzultační návštěvy o zdravotním stavu spojené s preventivním zaměřením, kdy je klient komplexně odborně vyšetřen. Obvykle tato návštěva stačí jednou ročně. Honorář činí 5000Kč.

Konzultace zdravotního stavu

Tyto konzultace jsou poskytovány pacientům, kteří jsou léčeni u jiného urologa a chtějí znát názor dalšího odborníka. Tyto konzultace hradí pacient, protože je třeba opakovat vyšetření, která byla již provedena jinde

Bližší informace telefonicky v recepci

Zvláštní nadstandardní službou pro potřebné pacienty je aktuální přinesení předepsaného léku poslíčkem. Tato asistenční služba je poskytována zdarma.