O nás

Urocentrum Praha vzniklo v září 1992 s cílem nabídnout specializovanou lékařskou péči v komplexní podobě, které v medicínských službách neexistovala. V současné době je v Urocentru registrováno téměř 20 000 pacientů, přes 1000 zahraničních klientů a v roce 2007 roční počet návštěv dosáhl přesáhl 32000. Urocentrum je vybaveno nejmodernější lékařskou technikou, pravidelně doplňovanou, má dostatečné prostorové a laboratorní zázemí. Pro stavy vyžadující krátkodobou intenzívní léčbu, podávanou obvykle nitrožilně na lůžku, je pro tyto nemocné v Urocentru k dispozici dvoulůžkový pokoj, zvláště k tomuto účelu zařízený

Dále má Urocentrum i samostatnou sekci pro aplikovaný výzkum. V této oblasti existuje spolupráce s českými i zahraničními institucemi, které realizují studie pro velké světové farmaceutické firmy, zabývající se vývojem nových léků, především v oblasti antibiotik, léčby rakoviny, léčby nezhoubného zvětšení prostaty, močovou inkontinenci a dalších. V sekci stále paralelně probíhá několik studií.

Pod vedením doc.Hanuše pracují v Urocentru zkušení lékaři, kteří se ještě dále specializují (onkologie, neurourologie, uroinfekce, problematika seniorského věku a sexuologie). Lékaři se pravidelně účastní vědeckých konferencí doma i v zahraničí, přednáší a publikují výsledky své práce a vyučují lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání.

Ve spolupráci s 3.lékařskou fakultou Karlovy Univerzity probíhá v Urocentru i výuka mediků. Lékaři Urocentra jsou i přísedícími examinátory při specializačních zkouškách lékařů v oboru urologie.

Dále se lékaři Urocentra výrazně účastní na osvětové a informační činnosti z oblasti urologie ve sdělovacích prostředcích (denním tisku, rozhlase i televizi). Tato osvěta má vést k aktivnímu zájmu každého občana o vlastní zdraví a přispět k účinnější prevenci závažných urologických onemocnění.

Z Urocentra vyšla i moderní třístupňová internetová učebnice Interaktivní urologie (vedoucí redaktor doc.M. Hanuš), která je kolektivním dílem řady autorů. Je dostupná na www:zdravcentra.cz a její základní stupeň je určen i pro zvídavé laiky.