Pojištění a pojišťovny

Ve smluvních podmínkách akceptujeme pojištění našich pacientů těmito společnostmi:

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Kód 111

Webové stránky pojišťovny

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Kód 201

Webové stránky pojišťovny

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Kód 207

Webové stránky pojišťovny

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Kód 205

Webové stránky pojišťovny

 

Zdravotní pojišťovna MV ČR, Kód 211

Webové stránky pojišťovny

 

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Kód 209

Webové stránky pojišťovny

 

 

Průkaz pojištěnce je nezbytným dokumentem pro poskytnutí pojištovnami hrazené odborné péče v Urocentru. Proto připomínáme všem klientům, aby tento průkaz měli u sebe při každé návštěvě Urocentra. Jinak může býát již objednané vyšetření posunuto do předložení platného průkazu. Tato povinnost se nevztahuje na klienty, kteří hradí poskytnutou péči hotově.

Důležitá informace pro pacienty, kteří mají české nebo evropské pojištění a nehovoří česky

Abychom se vyhnuli nesprávnému pochopení při rozhovoru s pacientem, který nehovoří česky, je vhodné aby se klient dostavil s tlumočníkem. V případě, že klient si přeje přímo s lékařem hovořit anglicky, musí výslovně prohlásit, že tato komunikace je pro něho zcela srozumitelná. Pak je mu účtována za každou návštěvu částka 500Kč, kterou hradí hotově. Klienti pojištění v zahraničí hradí ošetření v hotovosti a po ukončení léčby obdrží souhrnný účet v angličtině pro svoji pojišťovnu. Podle dosavadní praxe nejsou s následnými úhradami u pojišťoven problémy. Bližší informace jsou k dispozici v recepci Urocentra.