Vybavení

Špičkové vybavení na evropské úrovni umožňuje přesnou a rychlou diagnostiku (ohebnými cystoskopy s napojením na barevný televizní okruh, ultrasonografické aparatury s multiplanární sondou a termografickými záznamy, barevná dopplerovská sonografie, zařízením pro bezbolestné tkáňové odběry, urodynamickou jednotkou a další). Světovou špičku představuje nový videokomplex Evis Exera II firmy Olympus 3D . Jde o tenký flexibilní videoskop (již bez optických vláken) s barevným kamerovým čipem. Řídící jednotka konvertuje signál kamery na barevný LCD monitor s vysokou rozlišitelností. Získané obrazy umožňují velmi detailní posouzení slizničních změn v normálním barevném zobrazení a dále selektivní posouzení suspektních lézí technikou úzkopásmového zobrazení (NBI). Obrazy jsou ukládány do paměti a jednoduchým přenosem vkládány do pacientova elektronického záznamu. Přístrojem lze vyjímat drobná tělesa z močového měchýře a provádět některé operační výkony.


Veškeré potřebné informace jsou z 11 PC terminálů, 4 ultrasonografů a nové moderní urodynamické soustavy přímo ukládány na serveru prostřednictvím speciálně upraveného software.

Do centrálního serveru přicházejí i informace ze spolupracujících laboratoří mimo Urocentrum. Urocentrum má smluvně zajištěn elektronický přístup do spolupracujích laboratoří a diagnostických center. Tím je zajištěna on-line dostupnost výsledků provedených vyšetření. Nově je Urocentrum vybaveno systémem PACS Siemmens, který on-line umožnuje přímý přenos zobrazovacích vyšetření ( NMR, PET, IVU atd) do databáze pacientů Urocentra. Pro pohodlí klientů jsou instalovány nápojové automaty na teplé i studené nápoje a polévky.

Na vyšetřovacím a operačním sálku je možné provádění menších operačních výkonů ambulantní formou. Soustředění výkonů umožňuje stanovení diagnózy a navržení léčby v průběhu dvou návštěv.