Poskytovaná péče

Systematickým rozšiřováním své činnosti na poli specializované praktické medicíny, účastí na klinickém výzkumu, výukou mediků i postgraduální výukou lékařů, přednáškami, publikacemi i osvětou, představuje Urocentrum Praha nový typ komplexní odborné péče. Je zde propojena úzká osobní péče o pacienta, především na ambulantní bázi, s činností, kterou jinak zajišťují především klinická pracoviště fakultních nemocnic.

Celosvětové trendy v medicíně stále více směřují k zajišťování lékařské péče především formou ambulantní. Také stále více lékařských výkonů lze provádět ambulantně nebo s jednodenní hospitalizací.

Urocentrum Praha je tedy pracovištěm, jež komplexním rozsahem služeb i pojetím odborné péče představuje nový typ medicínské instituce, pro který používáme termín ambulantní uroonkologická klinika.

Co je urologie, jakou péči diagnostickou i léčebnou můžete přímo v Urocentru, nebo zprostředkovaně obdržet, najdete na stránkách Elektronická učebnice urologie.